Beste Leden,

Wij als bestuur hebben een mailing ontvangen van IMK (Instituut voor Midden- en Klein Bedrijf). Zij vragen of wij deze informatie met u als ICW-lid willen delen omdat er wellicht leden zijn  die mogelijk geholpen kunnen worden met dit initiatief:logo

********************

De gemeente Waalwijk heeft met het IMK (Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf) per 1 januari 2018 een samenwerkingsverband. Met het initiatief ‘155 – help een bedrijf’ kan de helpende hand worden geboden voor ondernemers die te kampen met een vraagstuk, al dan niet financieel van aard. 

Bijna iedere ondernemer herkent het wel eens... een tijd waarin het met het bedrijf niet gaat zoals het zou moeten. Met het initiatief ‘155-Help-een-bedrijf’ kan een  ondernemer kosteloos terecht bij het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf voor bedrijfsadvies en ondersteuning. Door met een ervaren ondernemersadviseur in gesprek te gaan kan het succes de ondernemer misschien ook weer gaan toelachen. De ondernemer kan op werkdagen bellen met 088 999 0 155 of naar www.155.nl gaan. Daar kan de ondernemer zijn/haar hulpvraag ook online stellen. Ook kan de ondernemer op deze website, gratis de online scan doen (onder het kopje ‘financiële hulp nodig’) om in een paar minuten te weten of hij/zij naar verwachting tot de doelgroep behoort om voor een sociale ondernemersregeling in aanmerking te komen (de Bbz-regeling, Besluit bijstandverlening zelfstandigen of het IOAZ, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen). Wanneer er twijfels zijn of ‘155 – help een bedrijf’ op de ondernemer van toepassing is, ga dan naar: https://www.155.nl/#checklist. Dan weet de ondernemer direct of hij/zij de hulp van ‘155 – help een bedrijf’ goed kan gebruiken. Gewoon doen, uw gemeente Waalwijk is bij dit initiatief aangesloten! Ondernemers waarvan de continuïteit van hun onderneming in het geding is, kunnen voor meer informatie tijdens kantooruren direct contact opnemen met telefoonnummer: 088  999 0 155 of 7 x 24  via: http://www.155.nl/155-noodloket/. 

Zijn er vragen dan wel wilt u een nadere toelichting op dit initiatief, schroom niet om te bellen naar Bill Hoek, Senior Ondernemersadviseur.

IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
Noord Brabantlaan 265, 5652 LD Eindhoven
Postbus 443, 3740 AK Baarn
KvK 321 62 457
M 06 - 41 62 79 39