Zoek een bedrijf in ons bedrijvenregister

Beste ICW-leden,
In juni 2019 gaan drie Waspikse vrienden (Jan Wagemakers, Nico de Cloe, Stefan Montens) zich inzetten voor de strijd tegen kanker door mee te doen aan Alpe d'HuZes. Om hiervoor geld in te zamelen hebben ze diversen actie's en activiteiten bedacht waaronder het "Wielercafé". Op 26 januari 2019 organiseren ze in café d'Ouwe Haven het eerste Waspikse wielercafé. Omdat het natuurlijk voor het goede doel is, willen we deze activiteit daarom graag onder uw aandacht brengen. (zie onderstaande flyer)
Hopende u hiermee voldoende te hebben geinformeerd, verblijf ik,
Names het bestuur van ICW
Marij Anemaat
Secretaris ICW

 

Wielercafé Waspik 002

 

ASAP deflogoMisschien herkent u het logo wel? ASAP Expres is een koerier/sneltransporteur en nu dus ook ICW-lid. U vind Asap Expres aan de Dwarsweg 1 te Waspik. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar hun website: www.asapexpres.nl.

 

Goed nieuws: We hebben er weer twee nieuwe leden bij:

Logo 1Logo

Marco Gademan Timmerwerken: Marco Gademan Timmerwerken is een allround timmerbedrijf gevestigd in Waspik. Voor meer informatie kunt u de website bezoeken: www.gademantimmerwerken.nl

en

Equipe paardenverzekeringen: Nicole Bergmans en Danielle van Etten-van Boxel zijn de trotste eigenaar van Equipe Paardenverzekeringen. Equipe paardenverzekeringen heeft een passende verzekering voor ieder paard of pony. Meer informatie vind u op www.verzekermijnpaard.nl

U kunt de website natuurlijk ook eenvoudig bezoeken via het tabblad "leden". 

We willen beide bedrijven via deze weg dan ook van harte welkom heten.

Graag willen we Ronald Knipscheer, Rotech Elektro, welkom heten bij ICW. 

Rotech Elektro is al jaren specialist in het ontwikkelen, bouwen en implementeren van elektrotechnische installaties, datanetwerken en beveiligingsinstallaties. Daarnaast bent u bij Rotech Elektro ook op het goede adres voor brandmelding-, camera- (cctv) en toegangscontrole systemen. U vind Rotech Elektro op Scharlo 13 te Waspik. Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www.rotech-elektro.nl.

logo

 

ICW heeft er weer een nieuw lid bij: Accent, Praktijk voor permanente make-up.

Frida Werensteyn (permanente make-up specialist) kan u niet alleen helpen met al uw cosmetische behandelingen zoals wenkbrauwen, eye-liner en lipcontouren, maar ook met medische toepassingen waaronder het corrigeren en camoufleren van littekens, tepelhofpigmentatie na een borstreconstructie of het reconstrueren van een hazenlip. U kunt Accent, Praktijk voor permanente make-up vinden aan de Veerweg 3 te Waspik.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website: www.accent-pmu.nl

 

 

Ferry Langermans van Bouwbedrijf Langermans heeft laten weten zich graag aan te sluiten bij ICW. Natuurlijk vinden wij het fijn weer een waspiks bedrijf tot onze leden te kunnen rekenen. Bouwbedrijf Langermans is door jaren lange ervaring in de bouw de specialist voor al uw timmer-, verbouw-, onderhoud– en nieuwbouwwerkzaamheden. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de site: www.bouwbedrijflangermans.nl.

langermans

Enige tijd geleden zijn we bezig geweest over glasvezel in Waspik. U kunt op een eenvoudige manier zelf zien wat de vorderingen van de aanleg zijn op de volgende site:

https://zwaansadvies.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c924468686c84b8f8c8afae0eb3c5d36

 

 

 

Ons ICW-lid Van Wanrooy IJzervlechtbedrijf, heeft ons laten weten dat ze het bedrijfspand aan de Hooiweg 14 in de verkoop gaan zetten. Het pand voldoet voor hen niet meer aan de gewenste mogelijkheden. Zodra het pand verkocht  is, gaan ze op zoek naar een nieuwe locatie. Succes met de verkoop.

 

 

Het bestuur heeft van Dhr. Rob Bonninga een mail ontvangen waarvan we u op de hoogte willen stellen. Voor meer informatie of aanmeldingen kunt u zich rechstreeks tot Dhr. Bonninga richten (tel: 06-33979114):

"Zou u burgemeester en wethouders een keer (informeel) willen spreken?"

Wellicht is u reeds ter ore gekomen dat een inwoner in onze gemeente een werkelijk unieke prestatie van wereldformaat gaat leveren. Op 20 augustus 2018 hoopt Maarten van der Weijden, Olympisch gouden medaillewinnaar en inwoner van Waspik, na een b(iz)arre zwemtocht van drie dagen als eerste persoon ter wereld de Elfstedentocht zwemmend te hebben afgelegd. De enorme prestatie, deze tweehonderd kilometer lange tocht in een stuk te zwemmen, mag niet ongemerkt voorbij gaan.

Maarten doet dit niet zomaar. Zoals u wellicht weet is Maarten in 2001 ernstig ziek geweest maar is hij, zoals hij zelf zegt, enorm gelukkig geweest deze ernstige ziekte te overwinnen. Om nu meer mensen in de gelegenheid te stellen ditzelfde te doen is onderzoek nodig. En onderzoek kost geld, veel geld. Maarten heeft een groep vrijwilligers om zich heen verzameld die het mogelijk maken dat alle sponsorgelden die worden opgehaald rechtstreeks naar het kankeronderzoek toe gaat. Er blijft dus niets aan de strijkstok hangen!!

Om een steentje bij te kunnen dragen ben ik met het volgende idee op de proppen gekomen:

  • Ik ga trachten een touringcarbedrijf zo gek te krijgen om kosteloos een touringcar ter beschikking te stellen.
  • Met deze touringcar gaan we op maandag 20 augustus op een nader te bepalen locatie langs de route staan. (waarschijnlijk Bartlehiem)
  • De plaatsen in deze touringcar zullen worden verkocht
  • Een cateraar uit Waspik (?) zal zorgen voor de inwendige mens.
  • Op de locatie waar de touringcar komt te staan zal Maarten twee keer voorbij komen. Nadat Hij voor de tweede keer voorbij is gekomen pakken wij, de buspassagiers, alles zo snel mogelijk in waarna wij ons naar de finish begeven.
  • Na Maarten met vereende krachten uit het water te hebben getrokken zal de terugreis weer worden aanvaard.

Ik zag graag dat de passagiers van de bus zouden bestaan uit ondernemers uit de gemeente. Naast deze ondernemers zou ik het prachtig vinden wanneer de burgemeester tezamen met (een aantal?) wethouder(s) in de bus plaats zou willen nemen. Ondernemers krijgen dan namelijk de gelegenheid de burgemeester en wethouders te spreken.

U zult begrijpen dat het bovenstaande een ruw plan is wat nog het nodige aan fijn afstemming nodig heeft.

Deze actie is met enthousiasme door de Maarten van der Weijden foundation ontvangen.

Ik wilde graag met u in conclaaf om te bekijken hoe wij dit in het vat kunnen gieten.

Uw reactie zie ik dan ook met de grootste belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Rob Bonninga

06-33979114

 

 

Beste Leden,

Wij als bestuur hebben een mailing ontvangen van IMK (Instituut voor Midden- en Klein Bedrijf). Zij vragen of wij deze informatie met u als ICW-lid willen delen omdat er wellicht leden zijn  die mogelijk geholpen kunnen worden met dit initiatief:logo

********************

De gemeente Waalwijk heeft met het IMK (Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf) per 1 januari 2018 een samenwerkingsverband. Met het initiatief ‘155 – help een bedrijf’ kan de helpende hand worden geboden voor ondernemers die te kampen met een vraagstuk, al dan niet financieel van aard. 

Bijna iedere ondernemer herkent het wel eens... een tijd waarin het met het bedrijf niet gaat zoals het zou moeten. Met het initiatief ‘155-Help-een-bedrijf’ kan een  ondernemer kosteloos terecht bij het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf voor bedrijfsadvies en ondersteuning. Door met een ervaren ondernemersadviseur in gesprek te gaan kan het succes de ondernemer misschien ook weer gaan toelachen. De ondernemer kan op werkdagen bellen met 088 999 0 155 of naar www.155.nl gaan. Daar kan de ondernemer zijn/haar hulpvraag ook online stellen. Ook kan de ondernemer op deze website, gratis de online scan doen (onder het kopje ‘financiële hulp nodig’) om in een paar minuten te weten of hij/zij naar verwachting tot de doelgroep behoort om voor een sociale ondernemersregeling in aanmerking te komen (de Bbz-regeling, Besluit bijstandverlening zelfstandigen of het IOAZ, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen). Wanneer er twijfels zijn of ‘155 – help een bedrijf’ op de ondernemer van toepassing is, ga dan naar: https://www.155.nl/#checklist. Dan weet de ondernemer direct of hij/zij de hulp van ‘155 – help een bedrijf’ goed kan gebruiken. Gewoon doen, uw gemeente Waalwijk is bij dit initiatief aangesloten! Ondernemers waarvan de continuïteit van hun onderneming in het geding is, kunnen voor meer informatie tijdens kantooruren direct contact opnemen met telefoonnummer: 088  999 0 155 of 7 x 24  via: http://www.155.nl/155-noodloket/. 

Zijn er vragen dan wel wilt u een nadere toelichting op dit initiatief, schroom niet om te bellen naar Bill Hoek, Senior Ondernemersadviseur.

IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
Noord Brabantlaan 265, 5652 LD Eindhoven
Postbus 443, 3740 AK Baarn
KvK 321 62 457
M 06 - 41 62 79 39

Onlangs heeft het bestuur een mail gekregen van "Team de Cloe" over hun sportieve uitdaging. Dhr. de Cloe, geboren en getogen in Waspik, gaat met een aantal familieleden op 7 juni 2018 de Alpe d'Huzes beklimmen voor het KWF. Hij heeft het verzoek bij ons neer gelegd om jullie te benaderen voor een eventuele financiele ondersteuning. Daarom onderstaand zijn brief:
*********************************
Mijn naam is Gerard de Cloe, ik ben teamcaptain van “TEAM DE CLOE”.
Ons team bestaat uit zeven personen en is een samenstelling van broers, schoonzussen en zwager.
Wij gaan op 7 juni 2018 de Alpe d’HuZes beklimmen, drie personen gaan de 21 tellende bochten van de Alpe d’HuZes fietsend beklimmen en vier personen doen dit wandelend/hard lopend.Wij leveren deze fysieke inspanning om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor KWF-kankerbestrijding.
 
Naast verschillende activiteiten die wij als team organiseren, o.a. verkoop van polsbandjes waar mensen de naam van hun naaste/ geliefde/ vriend/vriendin op kunnen schrijven die is overleden of aan het strijden is tegen kanker en die wij dan mee nemen naar de top, een wandeltocht (13 januari) en een fietstocht (14 april), zijn we ook op zoek naar sponsors uit het bedrijfsleven. Wij begrijpen dat bedrijven hiervoor vaak worden benaderd, toch zijn wij zo vrij geweest om onze vraag bij u voor te leggen. Wij willen bedrijven vragen om een bijdrage maar stellen geen eisen aan de hoogte van het bedrag, want elke euro is welkom! Echter wanneer bedrijven meer bekendheid (reclame) willen ontvangen is dat mogelijk.
Hier zijn wel spelregels voor; bedrijven die ons team sponsoren met een bedrag vanaf € 500,00 krijgen als tegenprestatie een naamsvermelding op onze actiepagina’s en op onze teamshirts (bedrijfslogo). Bij voldoende aanmeldingen (minimaal 8 bedrijven) zal een spandoek worden gemaakt welke wij ophangen tijdens onze activiteiten en op de koersdag tegen de bergwand.
Onze vraag aan u als voorzitter is, bent u bereid dit binnen de Industriële Club Waspik te communiceren en al uw leden hierover in kennis te stellen, zodat elk bedrijf afzonderlijk van elkaar zijn bijdrage aan ons goede doel kan afwegen en bepalen. Als team hebben wij het motto “samen iets doen voor de ziekte van een ander” met als een doel “dat er in de toekomst niemand meer dood gaat aan kanker” Op www.opgevenisgeenoptie.nl is veel te lezen over het doel, geldbesteding en sponsoring. Voor inzameling van geld heeft iedere (individuele) deelnemer en team een eigen actiepagina.
Actiepagina van TEAM DE CLOE https://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/teamdecloe via deze site zijn ook de teamleden terug te vinden.  
Alvast bedankt voor de moeite die u neemt om deze brief te lezen en hopelijk te verspreiden
Met hartelijke groet,
Team de Cloe
 

Graag willen we Maike van Meulen welkom heten als nieuw lid bij ICW. Haar bedrijf Creatie Academy, is gespecialiseerd in training en consulting.

Neem eens een kijkje op haar website voor meer informatie; www.creatieacademy.nl.

Creatie AcademyMaike van Meulen