De Industriële Club Waspik, kortweg ICW, is een vereniging met ruim 50 bedrijven die gevestigd zijn in Waspik. Lidmaatschap van ICW is mogelijk voor iedere ondernemer gevestigd binnen Waspik.

Enkele speerpunten binnen ICW zijn:

  • Belangenbehartigen van ondernemers in Waspik
  • Kostenbesparing door middel van collectieve inkoop
  • Stimuleren van economische bedrijvigheid
  • Creëren en behouden van een ondernemersnetwerk
  • Optimaliseren bedrijfsterreinen
  • Op informele wijze kennis en ervaringen uitwisselen

Onderlinge contacten tussen de ondernemers worden gelegd en versterkt tijdens de bijeenkomsten.

Jaarlijks worden er diverse bijeenkomsten georganiseerd waarbij er uiteraard ook voldoende ruimte is om met elkaar te netwerken. Denk bijvoorbeeld aan een informele nieuwjaarsborrel, algemene leden vergadering en niet te vergeten het jaarfeest.

ICW bestaat voor en door de leden. Het bestuur van de ICW heeft hierbij een coördinerende en stimulerende taak.

Enthousiasme, inzet en ambitie van de individuele ondernemer bepalen vervolgens het nut wat de ondernemersvereniging voor hem/haar, en daarmee voor het collectief, kan hebben.