Het bestuur heeft van Dhr. Rob Bonninga een mail ontvangen waarvan we u op de hoogte willen stellen. Voor meer informatie of aanmeldingen kunt u zich rechstreeks tot Dhr. Bonninga richten (tel: 06-33979114):

"Zou u burgemeester en wethouders een keer (informeel) willen spreken?"

Wellicht is u reeds ter ore gekomen dat een inwoner in onze gemeente een werkelijk unieke prestatie van wereldformaat gaat leveren. Op 20 augustus 2018 hoopt Maarten van der Weijden, Olympisch gouden medaillewinnaar en inwoner van Waspik, na een b(iz)arre zwemtocht van drie dagen als eerste persoon ter wereld de Elfstedentocht zwemmend te hebben afgelegd. De enorme prestatie, deze tweehonderd kilometer lange tocht in een stuk te zwemmen, mag niet ongemerkt voorbij gaan.

Maarten doet dit niet zomaar. Zoals u wellicht weet is Maarten in 2001 ernstig ziek geweest maar is hij, zoals hij zelf zegt, enorm gelukkig geweest deze ernstige ziekte te overwinnen. Om nu meer mensen in de gelegenheid te stellen ditzelfde te doen is onderzoek nodig. En onderzoek kost geld, veel geld. Maarten heeft een groep vrijwilligers om zich heen verzameld die het mogelijk maken dat alle sponsorgelden die worden opgehaald rechtstreeks naar het kankeronderzoek toe gaat. Er blijft dus niets aan de strijkstok hangen!!

Om een steentje bij te kunnen dragen ben ik met het volgende idee op de proppen gekomen:

  • Ik ga trachten een touringcarbedrijf zo gek te krijgen om kosteloos een touringcar ter beschikking te stellen.
  • Met deze touringcar gaan we op maandag 20 augustus op een nader te bepalen locatie langs de route staan. (waarschijnlijk Bartlehiem)
  • De plaatsen in deze touringcar zullen worden verkocht
  • Een cateraar uit Waspik (?) zal zorgen voor de inwendige mens.
  • Op de locatie waar de touringcar komt te staan zal Maarten twee keer voorbij komen. Nadat Hij voor de tweede keer voorbij is gekomen pakken wij, de buspassagiers, alles zo snel mogelijk in waarna wij ons naar de finish begeven.
  • Na Maarten met vereende krachten uit het water te hebben getrokken zal de terugreis weer worden aanvaard.

Ik zag graag dat de passagiers van de bus zouden bestaan uit ondernemers uit de gemeente. Naast deze ondernemers zou ik het prachtig vinden wanneer de burgemeester tezamen met (een aantal?) wethouder(s) in de bus plaats zou willen nemen. Ondernemers krijgen dan namelijk de gelegenheid de burgemeester en wethouders te spreken.

U zult begrijpen dat het bovenstaande een ruw plan is wat nog het nodige aan fijn afstemming nodig heeft.

Deze actie is met enthousiasme door de Maarten van der Weijden foundation ontvangen.

Ik wilde graag met u in conclaaf om te bekijken hoe wij dit in het vat kunnen gieten.

Uw reactie zie ik dan ook met de grootste belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Rob Bonninga

06-33979114